Fiskets gang uke 47 i 2011

Fisket etter NVG-sild dominerte fisket i uke 47.

Selv om orkanen «Berit» sin trussel og til dels herjinger har satt sine «bremser» på aktiviteten, så er ukens fangststatistikk upåklagelig, skriver Norges Sildesalgslag i en melding om fiskets gang i uke 47.

Men ut over NVG-sildfisket er det liten aktivitet i de pelagiske fiskerier nå.

NVG-sild

Selv om kvantumet i uke 47 «bare» ble nesten 30 000 tonn, vel det halve av forrige ukes rekordkvantum, så er det ingen grunn til å ikke være fornøyd med det. Og selv om kvantumet er mindre så settes det stadig nye rekorder. Denne uke på pris, hele kr 7,37, heter det i meldingen fra Sildelaget.

Det er som vanlig ringnotgruppen som dominerer på kvantumsiden, 17 500 tonn er deres andel. Trålerne fanget 4 500 tonn og kystgruppene 8 000 tonn. Det ble låssatt vel 500 tonn og det var i noen trøndelagskommuner det meste av dette fisket foregikk. For kystgruppen under 15 meter ble fisket stoppet natt til torsdag. Men uavhengig av stoppen kan fisket fortsette innenfor de garanterte kvotene.

Lengre nord på kysten ble det fanget en del sild helt inn på ytre Malangen og deltagelsen her var fra både kyst og ringnot. Denne silden er litt mindre enn den som fanges ut i havet, snitt mellom 265 og vel 300 gram. For kjøpere som ønsket seg filetsild, skulle denne størrelsen være utmerket, fremholder Sildelaget. Ute i havet har fisket foregått fra områder som ligger nord om 69 graden og øst om 9 graden og helt til nord av Tromsøflaket, rundt 72 graden og 16-17 grader øst.

Ukens snittpris fra auksjonene ble kr 6,87.

Makrell

Det ble solgt 450 tonn makrell over Sildelagets auksjon i uke 47. To utenlandske trålere stod for denne fisken og en av fangstene ble landet i Norge, mens den andre ble solgt til Peter Head. Fisken var fanget rett vest av Skottland, rute 4250.

Kystbrisling

I Oslofjorden ble det tatt fire fangster av stor kystbrisling, til sammen 120 tonn. Snittstørrelse 43-48 stk. pr. kilo og alle fangstene ble solgt til Astrid Fiskeeksport i Sverige.

Havbrisling

Det ble landet to fangster på til sammen 880 tonn med havbrisling i uke 47. De to utenlandske båtene har meldt inn fisken fra området Cleaver Bank, rute 4113 og den er levert til mel/ olje.