Utsetter gjennomføring av emisjon

Krilltråleren Antarctic Sea, tidligere Thorshøvdi. Foto: Krillsea Group AS

Aker BioMarine ASA utsetter gjennomføring av planlagt emisjon til første kvartal 2012.

Det ble i Aker BioMarine sin rapport for 3. kvartal 2011 opplyst at selskapet planlegger å gjennomføre en emisjon på NOK 200-250 millioner for å finansiere blant annet ombygging av krilltråleren Antarctic Sea (tidligere Thorshøvdi).

Les også: Blodrødt i Aker BioMarine 02.11.2011

– I samråd med Aker ASA som største aksjonær, har Aker BioMarine besluttet å utsette emisjonen til første kvartal 2012, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

Frem til gjennomføring, vil Aker ASA yte selskapet mellomfinansiering av sin andel av emisjonen på inntil NOK 166 millioner. Dette tilsvarer Aker ASAs pro rata andel av en emisjon på NOK 200 millioner. Renten er fastsatt til markedsmessige vilkår og vil være NIBOR pluss 1,50 prosent p.a., opplyses det i meldingen.