Nær 3 milliarder i inntekter

Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året før.

EBITDA før verdijustering av biomasse i andre kvartal var MNOK 569,7 (Q2 2008 MNOK 231,3).

Det er også i andre kvartal oppnådd stabilt gode priser på konsernets pelagiske konsumprodukter, atlantisk laks og ørret.

– Salgsprisen for fiskemel og -olje har i andre kvartal 2009 vært lavere enn samme kvartal i 2008, og for
fiskeolje, betydelig lavere, uttaler selskapet i en børsmelding.

– Imidlertid har prisbildet for både fiskemel og -olje vist en stigende tendens gjennom hele andre kvartal, uttaler selskapet.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 454,5 (Q2 2008 MNOK 176,6). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 619,0 (Q2 2008 MNOK 176,6).