Ny maskestørrelse for trollgarn

Minste tillatte maskestørrelse for trollgarn blir 126 millimeter fra 1. januar 2012.

Regelen innføres for å bevare bestander av villfisk, særlig kysttorsken, melder Fiskeridirektoratet.

Den nye regelen vil gjelde for alt fiske med bunngarn sør for 62° N (Stad), også for trollgarn (taggegarn) som er et populært garn blant fritidsfiskere. I dag gjelder det ikke noe generelt minstekrav til maskestørrelsen i slike garn.

Garn med små masker kan fiske veldig effektivt, og fange småfisk som ikke har fått sjanse til å gyte, påpeker direktoratet.

Kravet til minste maskestørrelse er fastsatt spesielt med henblikk på minstemålet på torsk, som er 40 centimeter i Sør-Norge, og er ett av flere tiltak som iverksettes av hensyn til kysttorsken. Målet er at mer fisk skal få vokse seg store nok til å formere seg.

Den nye regelen gjelder både fritids- og yrkesfiskere sør for 62° N.

En maskestørrelse på 126 millimeter, tilsvarer en halvmaske på 63 millimeter(10 omfar).