Nye makrelldrøftinger neste uke

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Etter at Island og Færøyene på egen hånd bevilget seg høye makrellkvoter, har forhandlingene så langt i år ikke ført frem.

I et forsøk på å bli enige om felles forvalting av den nordøstatlantiske makrellbestanden, skal kyststatene som fisker makrell, i neste uke møtes for tredje gang i år. Møtet finner sted i Clonakilty i Irland.

– Fremferden til Island og Færøyene må stanses

Før møtet i Clonakilty, ber fiskerinæringen i EU og Norge om at Island og Færøyene opptrer med ansvarlige krav.

– De to landene har økt sin del av fisket på en uansvarlig måte fra 6 prosent i 2006 til 45 prosent i 2011. Fremferden er i strid med den bærekraftige forvaltingen av makrellbestanden som Norge og EU praktiserer. Denne handlemåten må stanses, heter det i en pressemelding fra en samlet fiskerinæring i Noreg og EU.

Les også: – Undergrev fiskeriforvaltinga 30.08.2011
Les også: Makrellfisket kan miste miljøgodkjenning 11.06.2011

– Uansvarlig opptreden må ikke belønnes

– En felles forvalting av makrellbestanden som gir Island maksimum 4 prosent og Færøyene maksimum 7 prosent av totalkvoten som partene blir enige om, det kan næringen i EU og Norge godta. En slik avtale vil gi Island og Færøyene nesten dobbelt så høy andel som de har hatt historisk sett. Avtalen vil eventuelt innebære at Island og Færøyene ikke får tilgang til å fiske makrell i norsk sone eller EU-sonen, heter det i pressemeldingen.

– EU og Norge er klar over at en rettferdig og fornuftig avtale om kvotefordeling må godtas av alle fire parter. Men næringa i Norge og EU er klare på at den uansvarlige opptreden til Island og Færøyene ikke må belønnes gjennom at de får andeler basert på fangstvolum fra den senere tiden. Dette er andeler som bygger på at de urettmessig har økt sitt fiske, fremholdes det i meldingen.

– Å basere kvoteandeler på hvor mye makrell det er mulig å fiske når bestanden er i eget farvann er verken bærekraftig eller rettferdig. Med de store mengdene makrell i farvannene til EU og Norge kunne flåten her lett ha landet tre ganger så mye makrell som den aktuelle kvoten EU og Norge har, skriver fiskerinæringen i Norge og EU i pressemeldingen.

Les også: Får ikke kontroll på makrellen 06.10.2011

Handelssanksjoner blir utarbeidet

Forhandlingene i neste uke er en god mulighet til å legge press på Island og Færøyene for å få landene til å handle ansvarlig, mener fiskerinæringen i EU og norge. EU-kommisjonen jobber med å innføre handelssanksjoner som kan brukes til å presse frem en god forhandlingsløsning med Island og Færøyene.

– Det vil være positivt at Norge og EU har strenge og felles virkemidler. Det er maktpåliggende at både EU og Norge i neste uke gjør det klart for Island og Færøyene at man ikke vil sitte stille og tillate at landene ødelegger en makrellbestand i god stand, uttaler fiskerinæringa i Norge og EU.

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) representerer Norges Fiskarlag i den norske fdelegasjonen som skal forhandle i Irland i neste veke, mens fagsjef Otto James-Olsen deltar fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Les også: Nordisk råd går inn i «makrellkrigen» 28.01.2011