Gregussen ny direktør i Sildelaget

Otto Gregussen er ansatt som som ny administrerende direktør i Norges Sildesalgslag.

Otto Gregussen (55) er i dag regiondirektør for Fiskeridirektoratet region Trøndelag, og er bosatt i Trondheim.

Gregussen er fiskeriøkonom fra Høgskolen i Bodø og arbeidet først som rådgiver i Nordland Fylkes Fiskarlag i Bodø. Siden har han hatt ulike stillinger for det meste knyttet til fiskerinæringen. Han har vært ansatt i Norges Fiskarlag, har vært både politisk rådgiver og statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, der han til sist var minister i tidsrommet 2000-2001.

Gregussen har også vært fiskeriråd ved Den norske ambassade i Washington, en stilling han hadde fra 2003 til 2006, og siden 2009 har han vært regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Les også: Ny regiondirektør i Trøndelag 17.07.2009

Nåværende direktør i Sildelaget, Johannes Nakken, slutter ut på ettersommeren 2012, i henhold til avtale fra da han ble ansatt høsten 1999. Johannes Nakken fyller da 62 år.

Gregussen tiltrer stillingen etter nærmere avtale, skriver Norges Sildesalgslag i en pressemelding.