Nye fangstsertifikater fra 6. desember

Ordningen med Consigment Certificate og underliggende Catch Certificate utgår.

Avtalen mellom Norge og EU om norsk gjennomføring av Rådsforordning (EC) No. 1005/2008 (IUU-forordningen) er revidert.

Det innebærer nye norske fangssertfikater, som gjelder fra tirsdag 6. desember, melder Fiskeridirektoratet.

De viktigste endringene er at systemet med et forsendelsessertifikat (Consigment Certificate) med underforliggende fangstsertifikater (Catch Certificate) erstattes med ett fangstsertifikat, som kalles Catch Certificate.

De nye sertifikatene vil inneholde landingsinformasjon fra det enkelte fartøy.