Sjømateksporten nærmer seg 50 mrd.

Det ble eksportert sjømat for nesten 5,1 milliarder kroner i november. Noe som er en nedgang på 390 millioner kroner eller 7 prosent målt mot samme måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner, noe som er på samme nivå som for perioden januar - november i 2010, viser nye tall fra Eksportutvalget for fisk.

– I flere av de sentrale laksemarkedene begynner nå en lavere laksepris å gi seg utslag i økt etterspørsel etter fersk laks blant forbrukerne. Dette bidrar til en volumøkning i lakseeksporten til EU og Russland, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Eksport av store laksevolum

Det ble i november eksportert 90 728 tonn laks som er en økning på 13 011 tonn målt mot november i fjor. I verdi falt eksporten med 519 millioner kroner til totalt 2,5 milliarder kroner. Hittil i år er det eksportert 746 644 tonn laks, noe som er en økning på 42 191 tonn.

Eksportverdien til og med november er på 26,5 milliarder kroner, som er en nedgang på nesten 1,4 milliarder kroner fra året før. Frankrike er vårt viktigste marked for laks med en verdi på nesten 4 milliarder ved utgangen av november. Russland er vårt nest største marked med en verdi på 2,7 milliarder kroner.

Les også: Volumøkning for laks i november 06.12.2011

Vekst for makrell

Makrelleksporten økte i november med 75 prosent eller 156 millioner kroner til en samlet verdi på 364 millioner kroner. I volum vokste eksporten med over 50 prosent til totalt 26 000 tonn. Japan er vårt viktigste marked i november med en verdi på 123 millioner kroner, mens Kina og Russland følger på plassene etter.

Økning for sild

Eksporten av sild økte med 22 millioner kroner eller 4 prosent til en total eksportverdi på 646 millioner kroner. Tyskland er vårt viktigste marked med en verdi på 166 millioner kroner, noe som er en økning på hele 104 millioner kroner. Russland og Polen følger på plassene etter.

Redusert eksport av klippfisk

Klippfiskeksporten falt med 7 prosent eller 31 millioner kroner i november til en samlet verdi på 397 millioner kroner. Det er vekst i eksporten til Portugal, men tilbakegangen på Brasil medfører at vi totalt sett har lavere eksportverdi av klippfisk i november. I Portugal, som er vårt viktigste marked, økte verdien med 14 prosent i november, til totalt 204 millioner kroner. Til Brasil var nedgangen på 39 prosent til 81 millioner kroner.

Vekst for fersk torsk

Eksporten av fersk villfanget torsk (inklusiv filet) økte med 29 prosent i november, til totalt 56 millioner kroner. Volumet økte med 47 prosent til 1 563 tonn.

Les også: Portugal hamstrer klippfisk til jul 06.12.2011