Håp for verdens fiskebestander

Det er håp for verdens fiskebestander, mener forskere som har studert ti marine økosystemer med til sammen 166 bestander verden over.

Tilstanden for verdens fiskebestander beskrives gjerne som dramatisk, etter at overfiske har redusert mange bestander til et lavmål. Tiltak mot overfiske kan imidlertid få bestandene opp igjen, skriver forskning.no.

Skrekkeksempelet på overfiske har vært torskebestanden utenfor Newfoundland som kollapset tidlig på 1990-tallet. Men også mange andre fiskebestander i verden er utsatt for overfiske.

Finner håp

I en artikkel nylig publisert i tidsskriftet Science beskrives dagens ”helsetilstand” gjennom ti utvalgte økosystemer i verdenshavene. Innenfor de ti havområdene er 166 bestander av fisk og skalldyr vurdert.

Konklusjonen er at overfiske har blitt redusert i halvparten av økosystemene. Det er derfor håp.

Det er særlig USAs fiskeriregime utenfor Alaska, i det østlige Beringhavet, som får skryt. Men også forvaltningen av havområder utenfor New Zealand, Island og Nord-Amerikas østkyst har blitt endret på en slik måte at presset på fiskebestandene har blitt redusert.

– Torsk nedfisket

Samtidig er det ikke bare godt nytt å melde - 63 prosent av bestandene som er vurdert trenger fortsatt gjenoppbygging. Bestandene utenfor Newfoundland, i Nordsjøen og flere andre havmråder er på et lavt nivå.

Bestandene i Nordsjøen og Østersjøen vurderes som overfisket.

Med unntak av Nordsjøen er norske havområder ikke blant de økosystemene som er studert. Norsk fiskeriforvaltning regnes i internasjonalt perspektiv gjerne som svært vellykket, og de viktigste norske fiskeressursene er nå i god stand, skriver nettstedet.