Fiskets gang uke 48 i 2011

Ute på havet var det vanskelige fangstforhold for sild i uke 48, mens det ble et brukbart sildefiske på Andfjorden, melder Norges Sildesalgslag.

NVG-sild

Færre båter i aktivitet, samt mye uvær og vanskelige forhold gjør at ukekvantumet havnet på beskjedne 19 000 tonn. Ringnot har bidratt med størstedelen av kvantumet, 13 200 tonn, kyst ned 4 100 tonn og trål har bidratt med 1 700 tonn. Fra utenlandske fartøy fikk Sildelaget ingen innmeldinger i uke 48.

Fra feltene til havs utenfor Troms har silda i perioder vært vanskelig å fange. I tillegg til vind har strømforholdene vest av Tromsøflaket vært vanskelige. Og med mye fart på silda, så blir den vanskelig å fange, spesielt for trålerne, påpeker Sildelaget.

Oppunder kysten av Troms har det også i uke 48 vært noe aktivitet. I tillegg til området utenfor nord Senja, ble det tatt gode fangster på Andfjorden. Her melder fiskerne om til dels gode registreringer av NVG sild, og over 3.500 tonn er fisket her i helgen. Sildelaget har i tillegg fått innmeldt en håndfull låsfangster fra Viknaområdet i Nord-Trøndelag.

Silda som ble fanget oppunder kysten av Troms, var noe mindre enn den ute i havet. Størrelsen lå på fra 207 til 360 gram, med et totalsnitt på 312 gram. Silda som ble fisket ved Vikna, lå rundt 180 gram i størrelse.

Prisene holder seg oppe på silda, og sist uke noterte Sildelaget ny rekord med kr 7,65. Som laveste pris for direktefangster ble det notert kr 5,82. Snittet for hele uken havnet på kr 6,78.

Da flere og flere båter er i havn med sine kvoter, vil vi få en utflating av kvantum i de kommende ukene fram mot jul, opplyser Sildelaget.

Makrell

Det ble tatt kun en fangst med makrell i uke 48, og det var 500 tonn som ble tatt av det irske fartøyet Genesis II (ex. Kvalskjær og Bømmelbas). Fangsten ble tatt vest av Shetland og makrellen var 370 gram i snitt. Fresh Catch i Peterhead var høyeste budgiver i auksjonen av denne fangsten.