Eksperter skal sikre grøderike hav

Denne uken er fiskerieksperter fra hele verden samlet til møte i Bergen, for å gi status for fiskeriene og for å diskutere bærekraftig forvaltning.

Vi høster mer enn fire ganger så mye fra havet i dag som i 1950. Det totale fangstvolumet (både fiskeri og oppdrett) nærmer seg 100 millioner tonn årlig, og da er ikke fiskeriene i Kina, verdens største fiskerinasjon, tatt med. Det er estimert at Kina alene står for en produksjon på nesten 50 millioner tonn (15 millioner tonn villfisk og 33 millioner tonn oppdrettsfisk).

Overfiske, ulovlig bifangst, habitatsødeleggelse (korallrev o.a.) truer det biologiske mangfoldet i havet. Noen arter beskattes for hardt, mens andre marine matressurser kan utnyttes langt bedre.

Det er bakteppet når fiskerieksperter fra hele verden møtes i Bergen denne uken, melder Havforskningsinstituttet. Ekspertene skal gi status for fiskeriene og komme med forslag til hvordan de kan forvaltes mer bærekraftig.

Ekspertmøtet er et sentralt ledd i arbeidet med å oppfylle «Konvensjonen om biologisk mangfold» (CBD). Konvensjonen, som ble vedtatt sammen med klimakonvensjonen i Rio i 1992, har som mål å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2020.