Redningsselskapet gir sikkerhetskurs

Redningsselskapet vil fra 1. januar gå inn og tilby ambulerende sikkerhetskurs for fiskere frem til 1. juli 2012.

– Jeg er svært fornøyd med at Redningsselskapet vil bidra i sikkerhetsopplæringa for fiskerne. Med sin brede erfaring som kursarrangør og ulykkesforebyggende arbeid til sjøs, er jeg trygg på at de vil bidra på en god måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Arbeidet for å hindre at ulykker skjer er et svært viktig og prioritert område. Gjennom den lovpålagte sikkerhetsopplæringa for fiskere er vi med på å øke sikkerheten i fiskernes arbeidsdag på sjøen. Det er viktig for kursdeltagelsen at det fins tilbud som dekker hele landet. Med Redningsselskapets tilstedeværelse langs hele kysten vil denne løsninga ivareta dette på en god måte, sier Lisbeth Berg-Hansen.

– Gjennom valgte løsning er vi trygge på at fiskernes kurstilbud på en tilfredsstillende måte blir opprettholdt, sier fiskeri- og kystministeren.

Sekretariatet for sikkerhetsopplæringa for fiskerne ved Tromsø maritime skole videreføres, og vil fortsette å være en viktig samarbeidspartner og støttespiller for fiskerne.

Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at ordninga med sikkerhetsopplæring for fiskere skal evalueres.