Rekordpriser på sild

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert pelagisk fisk for 1,2 milliarder kroner i november 2011, noe som tilsvarer en oppgang på 275 millioner eller 30 prosent i forhold til november 2010.

For sild ser vi en økning på 4 prosent i eksportverdi til 646 millioner, mens for makrell ser vi en økning på 75 prosent i eksportverdi til 364 millioner kroner, melder Eksportutvalget for fisk.

Hittil i år har eksporten av pelagisk fisk til konsum vært på 7,8 milliarder kroner eller 15 prosent mer enn samme periode 2010.

– Med rekordhøy pris på sild for tredje måned på rad, går vi mot eksportrekord for pelagisk sektor, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Det er filetmarkedene, og da spesielt Tyskland og Polen, som opprettholder store volumer til høyere pris, hvis man sammenligner med Nigeria og Russland som er to av hovedmarkedene for hel sild. Som forventet medfører en lavere sildekvote at større andel av volumet har gått til filetproduksjon, sier Lien.

Mye fryst sild til Russland

Det ble eksportert 26 000 tonn fryst hel sild i november 2011, noe som er 46 000 tonn mindre enn i november i fjor. Silda har i hovedsak gått til Russland (12 000 tonn), men det er også gått mindre volumer til Ukraina (4 000 tonn), Litauen (4 000 tonn) og Kasakhstan (2 000 tonn). Dette tilsvarer en liten nedgang til Russland, likt med fjoråret til Litauen og en større nedgang til de to andre markedene.

Prisene på sild har vært økende utover året i 2011 og vi har hatt rekordpriser på fryst hel NVG sild både i september, oktober og november. I November var prisen på fryst hel NVG på 8,00 kroner, noe som er en økning på 2,76 kroner eller 35 prosent fra november 2010.

Tyskland øker sildefiletimporten fra Norge

Det er eksportert 22 000 tonn fryste sildefiletprodukter i november i 2011, noe som er 1 000 tonn mer enn tilsvarende måned i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland (9 000 tonn), Polen (6 000 tonn), Hviterussland (3 000 tonn) og Russland (1 000 tonn). Dette er en økning til disse markedene, bortsett fra Russland som går mye ned.

Prisene har i november ligget gjennomsnittlig på 15,62 kroner/kg, noe som er 76 prosent over prisene i november i fjor.

Eksport av mye makrell til Japan og Kina

Det er eksportert 25 000 tonn fryst hel makrell i november 2011, noe som tilsvarer 9 000 tonn mer enn i november året før. Japan har vært største mottaker med totalt 8 000 tonn, Kina følger på andre plass med 7 000 tonn mens Nederland og Russland har tatt 2 000 tonn hver. Volumene til Kina går i hovedsak til konsum i Japan.

Gjennomsnittlig eksportpris på fryst hel makrell har i november ligget på 13,88 kroner noe som er 2,06 kroner over november i 2010.