Ingen enighet om makrell

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Det ble ikke oppnådd enighet om makrellkvoter under ukens forhandlinger i Clonakilty i Irland.

Det 8. forhandlingsmøtet mellom de 4 kyststatene EU, Færøyene, Island og Norge samt Russland som observatør ble gjennomført i Clonakilty, Irland fra 6.- 9. desember 2011.

– Det er fortsatt for stor avstand mellom partene til at vi klarte å komme i havn med en avtale. Jeg beklager dette. Fravær av en slik avtale fører til et kraftig overfiske, som selvsagt vil være alvorlig for bestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Nye makrelldrøftinger neste uke 03.12.2011

Nye forhandlinger ettter årsskiftet

Imidlertid har partene vurdert avstanden til ikke å være større enn at det bør være mulig å oppnå enighet. Forhandlingene fortsetter derfor rett over nyttår, med sikte på å få en løsning som kan få virkning i 2012.

I mangel av en avtale med alle kyststatene har Norge og EU blitt enige om en foreløpig ordning for å kunne starte fisket i 2012.

– Norge og EU har sammen strukket seg langt for å imøtekomme krav fra Island og Færøyene. Nå håper jeg at også Island og Færøyene vil vise vilje til forhandlinger, slik at vi kan få på plass en kyststatsavtale, avslutter fiskeri- og kystministeren.