Fiskets gang uke 49 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en rolig uke, kun i fisket etter NVG-sild var det aktivitet av noe omfang i uke 49.

NVG-Sild

At året er inne i sin siste måned og at de fleste har fisket sine kvoter, og gjerne med fleks-delen i tillegg, vises tydelig på fangstaktiviteten.

11 400 tonn ble ukens totalkvantum, fordelt med knapt 4 500 tonn fra ringnot, 3 000 tonn fra trål og vel 3 600 fra kystflåten. I tillegg til innmelding fra en utenlandsk sjølprodusent med nesten 300 tonn filet. Av kystgruppen er det låssatt 390 tonn, 290 tonn i Viknaområdet, resten hovedsakelig på Nord-Senja.

I uke 49 foregikk direktefisket hovedsaklig på Andfjorden og ved Nord-Senja, bare ett par trålfangster ble tatt litt lengre ut i havet. Snittvekten på denne fisken lå på rundt 300 gram og den ble betalt med ett snitt fra auksjonene på kr 6,96. I snittprisene er da medregnet den mindre silden som ble tatt ved Vikna.

Ut over dette var det kun tre innmeldinger med henholdsvis 230 tonn makrell fra feltet vest av Skottland, 10 tonn kystbrisling fra Oslofjorden og en tråler med 95 tonn Kolmule.