– Dårlige skip skal stanses

Inspektører som har myndighet til å kontrollere utenlandske skip i egne havner er nå samlet i Haugesund til tre en dagers oppdatering i regelverk.

47 deltakere fra hele 27 forskjellige land er representert på seminaret, som har sin basis i en internasjonal samarbeidsavtale (Paris MoU) om såkalt havnestatskontroll. Foruten Europa er også inspektører fra Russland og Canada til stede, melder Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet er lokal arrangør, mens Paris MoUs hovedkontor i Haag, Nederland har ansvar for innholdet. Det holdes to slike seminarer i året, og det er ca fem år siden det sist ble arrangert i Norge. Norge er blant annet representert med ti inspektører fra Sjøfartsdirektoratets stasjoner.

Fra tirsdag 13. desember ble inspektørene drillet i regelverket som de må ta hensyn til når de utfører kontrollene sine. Det kan for eksempel være regler om når tid du har lov til å inspisere et skip, eller hvor mye som skal til for å holde et skip tilbake. Behandling av klagesaker som kan oppstå når skip holdes tilbake, er også et av temaene under seminaret.

– Helt nødvendig

I Norge kan havnestatskontroller gjennomføres på utenlandske skip som går i norske farvann eller anløper norske havner. Tilsvarende kan norske skip bli inspisert når de anløper utenlandske havner.

– Flere uhell med utenlandske skip i norsk farvann de siste årene har vist at det er helt nødvendig med systematiske kontroller for å holde dårlige båter borte fra våre farvann, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen, som åpnet seminaret.

Nytt kontrollsystem

Fra 1. januar 2011 ble det innført et nytt system for havnestatskontroll. Mens man tidligere skulle kontrollere en viss prosent av antall anløpte skip, ble søkelyset fra forrige årsskifte satt på høyrisikoskipene.

Disse skipene må nå regne med å bli kontrollert hver femte eller sjette måned, mens skip med god standard ikke vil få besøk oftere enn hvert andre eller tredje år.

Rangering av fartøy som lav-, standard- eller høyrisikoskip avhenger av type, alder, flagg og klasseselskap. I tillegg spiller standarden på driftsselskapet inn.

I 2010 kontrollerte norske inspektører 789 utenlandske skip i norske havner. 20 av disse skipene ble holdt tilbake til feilen(e) var utbedret. Antall kontrollerte skip utgjorde ca 31 prosent av gjennomsnittlig antall anløpte skip de siste tre årene. Pr år anløp det da i snitt 2.534 skip.

Hittil i år er 565 utenlandske skip kontrollert, og ni er holdt tilbake for utbedring av feil. Dette er skip som er registrert i Faroe Islands, UK, Bahamas, St. Vincent and the Grenadines, Moldova og Malta.