Hofseth inngikk likviditetsgarantiavtale

Hofseth BioCare ASA har inngått en likviditetsgarantistavtale med Terra Markets AS.

Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer.

Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller. Avtalen er gjeldene fra 14 desember 2011, opplyser Hofseth BioCare ASA i en børsmelding. Selskapet ble nylig notert på Oslo Axess.

Les også: Hofseth BioCare notert på Oslo Axess 02.12.2011

Mer om market maker
Markedspleier (engelsk: market maker) eller prisstiller er en person eller et foretak som stiller både kjøps- og salgskurs på et finansielt instrument eller en råvare, i håp om å tjene på bid-ask-spreaden (forskjell mellom kjøps- og salgskurs). Hovedfunksjonen er som regel å gjøre kjøpsobjektet mer likvid. Kilde: Wikipedia