«Ett hav» samler to viktige næringer

Norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen er enige om å etablere topplederforumet «Ett hav» for å bidra til et lavere konfliktnivå og økt verdiskaping for begge næringene.

«Ett hav» blir et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Forumet administreres av et sekretariat med representanter fra Norges Fiskarlag og Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Forumet skal ledes av Leiv Grønnevet, som har lang næringslivserfaring og god kunnskap om de to næringene. Virksomheten i Ett hav skal finansieres gjennom bidrag fra begge næringene.

Deltakerne i topplederforumet kommer fra Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Fiskebåtredernes Forbund, LO-sekretariatet, IndustriEnergi, Oljeindustriens Landsforening og selskap i petroleumsnæringen, opplyses det i en pressemelding.

Første møte i topplederforumet Ett hav arrangeres i februar 2012.