Bokslipp på Aqua Nor-messen

En ny utgave av klassikeren Ecosystem Barents Sea ble sluppet på oppdrettsmessen Aqua Nor i formiddag.

Ecosystem Barents Sea er en ny utgave av klassikeren med samme navn som har vært pensum for alle som har studert marine fag de siste 20 år. Denne nye utgaven er også skrevet for studenter, men målgruppen er alle som er interesserte i marin biologi i arktiske strøk, melder Havforskningsinstituttet.

Redaktør for boka er som sist, professor Egil Sakshaug ved Tronheims biologiske stasjon, NTNU, med bidrag fra alle nasjonale forskningsmiljø som arbeider i Barentshavet. Havforskningsinstituttets Harald Gjøsæter er blant forfatterne.