Eksportutvalget for fisk blir Norges sjømatråd

I september 2011 feiret Eksportutvalget for fisk sitt 20-årsjubileum under dette navnet. Med virkning fra 1. januar 2012 endrer Eksportutvalget navn til «Norges sjømatråd».

– Vår visjon er imidlertid uforandret, vi skal fortsatt vinne verden for norsk sjømat. Navneskiftet er et resultat av ønsket om et navn som er bedre tilpasset vår totale virksomhet og i større grad beskrivende for det vi arbeider med, uttaler administrerende direktør i Norges sjømatråd, Terje E. Martinussen, i en pressemelding.

– Vi arbeider på vegne av norsk sjømat og anser det derfor som passende å ha ordet sjømat med i navnet. Vi ønsker selvsagt også at det nye navnet skal tydeliggjøre at vi er en organisasjon som arbeider på vegne av hele den norske sjømatnæringen. I tillegg er navnet Norges sjømatråd betegnende for at vi jobber med å kommunisere om den gode norske sjømaten både i Norge og de øvrige markedene, heter det videre i meldingen, forteller Martinussen. Forkortelsen av det nye navnet er «Sjømatrådet».

For fiskeri- og havbruksnæringen får det nye navnet få implikasjoner. Logoen og den grafiske profilen videreføres som før.

– Vi ønsker å ha Norge med i navnet fordi vi er det eneste sjømatrådet i Norge. I tillegg bidrar dette til å kommunisere hva vi jobber for. Det er også i overenstemmelse med kommunikasjonen omkring Norge-merket og vårt fokus på å bygge opp merket “Norge” som kvalitetsmerke for sjømaten vår, sier Martinussen.

Navneendringen fører også til at det internasjonale navnet blir endret.

– I hovedsak føres det internasjonale navnet videre, men vi fjerner ordet “export” fra navnet. Det internasjonale navnet blir følgelig etter 1. januar 2012 «Norwegian Seafood Council».

Organisasjonens virksomhetsområder vil fortsatt være fellesmarkedsføring, markedsinformasjon og kommunikasjon og beredskap. Sjømatrådet vil fortsette arbeidet for å være en ressurs for den norske sjømatnæringen.

– Navnet er nytt, men oppgavene, folkene og engasjementet for norsk sjømat forblir uforandret, avslutter Martinussen.