Austevoll Seafood går inn i Hordafor

Austevoll Seafood ASA har gjort avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i Hordafor AS.

Austevoll Seafood sin fiskemel- og oljevirksomhet i Nordlige Atlanterhav, Welcon Invest AS, har inngått avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i Hordafor AS, fremgår det av en børsmelding fra Austevoll Seafood ASA.

Vederlaget for aksjene er avtalt til NOK 120 millioner og skal gjøres opp i kontanter.

Hordafor AS (Gruppen) driver produksjon av proteinkonsentrat og marine oljer basert på biprodukter fra pelagisk industri og lakseindustrien. Hordafor er lokalisert med produksjonsanlegg langs kysten av Norge og har et velutviklet logistikksystem for innhenting av fiskeavskjær.

Selskapets produkter blir primært anvendt som innsatsfaktor til produksjon av fór i havbruk- og agrisektoren. Gruppen hadde i 2010 en omsetning på NOK 520 millioner, et driftsresultat på NOK 81,4 millioner og en totalbalanse på NOK 320 millioner. Gruppen anvender årlig et råstoffvolum i størrelsesorden 175.000 tonn.

Oppkjøpet vurderes som strategisk viktig for Welcon Invest, og vil styrke den eksisterende virksomheten til konsernet, heter det i meldingen.

Avtalen er gjort med alminnelige "closing"- forbehold, herunder blant annet forbehold om gjennomføring av Due Dilligence.