Nye avgiftsgrupper for eksportavgift

Fra årsskiftet skal nye avgiftsgrupper tas i bruk når man leverer fisk og fiskevarer direkte fra fangstfelt utenfor tollområdet. Satsene er ikke endret.

Ved direkte levering av fisk og fiskevarer fra fangstfelt utenfor tollområdet, til utlandet eller utenlandsk fartøy, skal eksportavgiften deklareres på skjema RD 0007, melder Tollvesenet.

For å forenkle rapporteringsmåten, er de tidligere avgiftsgruppene 101 og 103 slått sammen med avgiftsgruppe 100. De nye avgiftsgruppene gjelder fra 1. januar 2012, med forfall/innrapportering 18. februar 2012.

Avgiftstype
Avgiftsgruppe
i RD 0007
Vareslag

Avgiftssats i prosent
av fob-verdi

FF 100 Fisk og fiskevarer med unntak av produkter omfattet av FF 102 og FF 104 1,05
FF 102 Tilberedt eller konservert fisk mv., under tolltariffens posisjon 16.04 0,50
FF 104 Industrifisk og biprodukter av fisk, fiskeolje, ekstrakter og safter av fisk mv og fiskemel, under tolltariffens underposisjon 0511.91, posisjon 15.04, varenummer 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090. 0,30


Ved vanlig utførsel skal avgiften oppgis på utførselsdeklarasjonen med kode FF, avgiftsgrunnlag, sats og beløp.

Fra 2012 er en rekke av tolltariffens varenummer for fisk og fiskevarer endret. Endringene har ingen betydning for denne avgiften, opplyser Tollvesenet.