Enighet om nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved FHL og NSL har etter svært tøffe drøftelser, klart å komme fram til enighet om vinterens nye minstepriser for fisk.

Det satt langt inne for begge parter å komme fram til et resultat. De største utfordringene var knyttet til den betydelige makroøkonomiske usikkerheten og hvilken utvikling som forventes framover i de viktigste markedene for torsk, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Ut fra gjeldende minstepriser reduseres prisene for de tre største størrelsene av torsk med
kr 1,00 - 1,25 pr. kg. Også minsteprisene for torskelever og torskerogn går ned med henholdsvis kr 0,50 og kr 1,50 pr. kg.

Les også: Pause i prisdrøftelsene til 5. januar 13.12.2011

Nye minstepriser

Følgende minstepriser er gjeldende fra og med mandag 9. januar 2012:

Art/størrelse: Ny pris pr kr kg: Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,0 kg
Torsk 2,5 - 6,0 kg
Torsk 1,0 - 2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
17,25
14,50
12,50
10,00
(- kr 1,25)
(- kr 1,00)
(- kr 1,00)
(uendret)
Rogn av torsk
Rogn av kvitlange
7,00
9,00
(- kr 1,50)
(- kr 1,00)
Lever av torsk 3,00 (- kr 0,50)


De nye minsteprisene gjelder inntil videre, men ikke ut over 22. april 2012.