Reagerer på prisreduksjon

Fiskere reagerer sterkt på at minsteprisene for fisk blir satt ned, melder Norges Kystfiskarlag.

Les også: Enighet om nye minstepriser for fisk 10.01.2012

Norges Kystfiskarlag er innforstått med at de usikre økonomiske tidene i Europa påvirker markedene for norsk fisk, og ser viktigheten av å legge til rette for at omsetningen av fisk skal kunne gå som normalt i hovedsesongen.

Organisasjonen hadde likevel forventet at høstens minsteprisnivå ville stå fast all den tid at torskeprisen, etter organisasjonens mening, allerede i utgangspunktet må betegnes som lav, samtidig som eksporten til Europa tilsynelatende har gått som normalt den siste tiden.

Senest samme uken som prisforhandlingene fant sted, ble det jublet over eksportrekord for den tradisjonelle fiskerinæringen i 2011. I en slik sammenheng fremstår prisnedgangen som uforståelig, fremholder Kystfiskarlaget i en pressemelding.

– Det er all grunn til å spørre hvem denne prisfastsettelsen egentlig er et handslag til. Dette er en gavepakke til spekulantene i Europa der norske fiskere må ta regningen, sier styreleder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag.

Han mener kjøpersiden siden finanskrisen i 2009 har tjent penger, og at tidspunktet for prisnedgangen derfor er feil.

– Hva skal fiskekjøperne gjøre nå, skal de selge fisken billigere, spør Jensen.

Les også: Svak nedgang i sjømateksporten i 2011 06.01.2012

– Sterke reaksjoner

Blant fiskerne har nedgangen i minsteprisen vakt sterke reaksjoner. For de som deltar i åpen gruppe, kommer prisnedgangen på toppen av en kvotenedgang på mellom to og fire tonn. For den øvrige kystflåten har økningen i totalkvoten for 2012 kun gitt seg begrensede utslag på fartøykvotene, og minsteprisforhandlingene innebærer dessverre at mange kystfiskere nå må belage seg på å arbeide mer i 2012 for den samme inntekten, heter det i meldingen fra Kystfiskarlaget.

Norges Kystfiskarlag beklager at det nok en gang er fiskerne som må bære kostnadene når markedssituasjonen svinger, og etterlyser større ansvarsfordeling fra eksportørsiden.

– Dessverre synes det som om det er lettere for de store eksportørene å skaffe seg marginer gjennom kutt i pris til norske fiskere fremfor å måtte anstrenge seg mer når man skal selge fisken. Det kan virke som det er lettere å legge arbeid i å presse prisen ned her hjemme, i stedet for å gjøre jobben ute i markedene slik at alle i næringen skal kunne tjene mer, heter det avslutningsvis i meldingen fra Norges Kystfiskarlag.