Fiskets gang uke 1 i 2012

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag melder om høy aktivitet i fisket etter NVG-sild, samt en del makrell fra utenlandske trålere.

Derimot har uvær har hindret flåten i fisket etter havbrisling.

NVG-sild

Etter en litt forsiktig start de første dagene i uken, ble det fra natt til fredag full fart i fisket etter norsk vårgytende sild. Vel 39 000 tonn ble meldt inn i uke 1. Fisket har foregått fra Senja og Andfjorden i nord og til vest av Træna, med mesteparten tatt ut av Vesterålen. Snittstørrelsen ligger på litt i overkant av 300 gram.

Prismessig fortsetter en nesten der fjoråret ble avsluttet, kun en liten justering nedover. Ukens høyeste pris ble kr 6,99 og snittet ble kr 6,10.

Det er, som ventet, kystflåten som dominerer i deltagelsen, og det er fra dem meldt inn nesten 26 300 tonn. Derav er det låssatt 280 tonn, to lås i Torsken og to lås på Kattfjorden i Troms. Ringnot fanget vel 10 200 tonn mens trålerne har meldt inn ca. 2 600 tonn, opplyser Sildelaget.

Makrell

Også utenlandsk trålflåte er i gang med fisket etter makrell, og det ble meldt inn 7 650 tonn. Nesten alt er solgt på kontrakt med norske kjøpere, kun ett par fangster er solgt på auksjon til priser på mellom 10,50 og 11,00 kroner per kilo.

Nordsjøsild

En del av den norske ringnotflåten startet året med å lete etter nordsjøsild. Været satte en demper de første dagene, men flåten kom heller ikke borti forhold som var fangstmessig interessante. Kun en fangst på 340 tonn ble tatt av norsk fartøy. I tillegg ble det levert en fangst på 300 tonn fra et utenlandsk fartøy, som har kontrakt med norsk kjøper.

Havbrisling

15 båter var trukket ut til deltagelse i fisket etter havbrisling. Siste utseiling var satt til 48 timer inn i det nye år, men kraftig storm over flere dager satte en stopper for fisket. På søndag spaknet vinden slik at forholdene ble brukbare, men ut på søndagen var det ikke meldt om funn av brisling.

Loddefiske ved Island

Noen ringnotfartøyer har meldt sin interesse for å gå til Island etter lodde og det første fartøyet er på vei dit. Men lisensene for fiske i IØS er foreløpig ikke klarert (ved utløpet av uke 1).