Utmerkelse til norske fiskerirådgivere

Terje Løbach i Fiskerdirektoratet og Johán H Williams i Fiskeri- og kystdepartementet mottok nylig en utmerkelse fra vietnamesiske myndigheter.

Utmerkelsen ble gitt etter at Norge siden 1999 har bistått Vietnam med utviklingen av fiskerilovgivingen i landet, gjennom et omfattende rådgivingsprogram. Rådgivingsarbeidet har i all hovedsak blitt utført av medarbeidere i Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Prosjektet er nå under avslutning og i den forbindelse ble det avholdt en bred erfaringskonferanse i Hanoi 10. januar, melder Fiskeridirektoratet.

I forbindelse med avslutningskonferansen fikk både fagdirektør Terje Løbach fra direktoratet, som har vært den sentrale juridiske rådgiver siden 1999, og fagdirektør Johán H Williams fra departementet, som har vært koordinerende prosjektrådgiver siden 2004, overrakt utmerkelsen «Medalje for utvikling av jordbruk og distriktsnæring i Vietnam» fra den vietnamesiske minister for jordbruk, fiske og distriktsutvikling.

Utmerkelsene er gitt som en anerkjennelse for det arbeid som er utført gjennom en periode på over ti år.

Eksterne evalueringer har vurdert prosjektet og den norske innsatsen på fiskeriområdet i Vietnam til å være blant det fremste innenfor global fiskeriutvikling. (Ref: Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector, ISBN 978-82-7548-366-7).