Fiskets gang uke 2 i 2012

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Meget godt sildefiske i nord, utenlandsk makrell fra vest, skuffende havbrislingfiske i sør, og begynnende loddefiske på Island.

Slik oppsummerer Norges Sildesalgslag fiskets gang i uke 2 i år.

NVG-sild

Det har vert en «knalluke» på sildefiske i nord med hele 59 500 tonn sist uke. Vi må tilbake til høsten 2010 for å finne større ukekvantum enn i uke 2 2012. Kystflåten har vert mest aktiv og tatt hele 32 000 tonn, ringnot har fisket 23 000 tonn, og trålerne har bidratt med 4 500 tonn. Fra utenlandske fartøy var det ingen innmeldinger av norsk vårgytende silde i uke 2.

I starten av uken foregikk fisket i Andfjorden og vest av Andenes, samt utenfor kysten av Vesterålen og Lofoten. I helgen har det i tillegg til områdene lenger nord, blitt tatt fangster utenfor Træna.

Silda har variert noe i størrelse gjennom uken, fra 250 gram som laveste snitt og opp til hele 335 gram som høyeste snitt. For hele kvantumet, så ligger snittstørrelsen på 312 gram.

Prisene har holdt seg, selv med relativt stort kvantum. Auksjonsprisene har lagt fra «5 kroneren» og opp til kr 6,78 som høyeste snitt. Totalsnittet ligger på kr 5,95.

Kjøperne melder om fortsatt god kvalitet på silda til filetproduksjon, og sildelaget håper på fortsatt interesse utover vinteren.

Flere av de minst strukturerte kystbåtene har tatt sin kvote. Mens andre kystbåter kommer til. For ringnot og trål sin del, har flåten vert spredd på flere fiskeri. Med fiske på islandslodda i emning, vil flere i ringnot vurdere å sette kursen vestover.

Makrell

Fra utenlandske båter har Norges Sildesalgslag i uke 2 fått innmeldt 13 700 tonn med makrell. Fangstene ble tatt vest av Hebridene, fra N 58° 20´ og sørover til N 57°. Makrellen har sist uke fulgt kjent mønster og trukket på sør, opplyser Sildelaget.

Snittstørrelsene på makrellen har vært relativt lav, og har lagt på fra 355 til 399 gram. Prismessig så ser vi et lavere nivå nå enn i høst, med priser fra rundt 10 kroner til vel kr 11,50 for best betalte fangst.

Fiskerne melder om periodevis mye makrell, men været har så langt i år ikke spilt på lag med makrellfiskerne. Sildelaget forventer også i perioden framover landinger fra utenlandske fartøy.

Havbrisling

15 fartøy tok etter årsskiftet utseiling til brislingfiske i sørlige del av Nordsjøen. Da vinden løyet og båtene fikk leteforhold, var registreringene relativt beskjedne. Noen få båter fikk fangst og totalt ble det i uke 2 tatt knappe 1 000 tonn fordelt på 8 båter, med fangster fra 25 til 280 tonn.

Alle fangster er omsatt til mel/olje, og til auksjonspriser fra kr 1,79 til 1,84 per kilo. Alle båter har nå forlatt brislingfeltet.

Lodde

Tre båter tok i uke 2 utseiling til Island for loddefiske. I helgen har fangstingen vært laber. Det har vært liten samling på lodda, og den har stått dypt slik at det har vert vanskelig å rekke ned med not. Søndag kveld fant båtene lodde mer tilgjengelig, og alle fikk kastet. Norske båter kan ikke bruke trål i dette fiske.

Islandske båter har i uke 2 hatt periodevis godt fiske nordøst av Langanes. Disse fangstene er i hovedsak fisket med trål.

Norges Sildesalgslag forventer at flere båter tar utseiling til loddefiske i kommende uke.