Rekordtall for Norges Råfisklag

I Norges Råfisklag sitt distrikt er det aldri tidligere innmeldt et større kvantum fangst og omsatt mer sjømat til høyere samlet verdi enn i 2011.

Sluttresultatet viser at hele 844 tusen tonn til 7 milliarder kroner i verdi ble håndtert gjennom salgslagets organiserte omsetning. Norske fiskere sto for 5,8 milliarder kroner av dette, en økning på vel 1 milliard fra 2010.

De viktigste forklaringene til rekordene, er store kvanta og verdier av torsk, hyse og sei, i kombinasjon med at krill og alger har kommet inn i organisert omsetning, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

På strekningen fra og med Nordmøre til og med Finnmark har Råfisklaget gjennom Råfiskloven og salgslagssystemet et nasjonalt ansvar for omsetning av sjømat, for sporing og ressurskontroll.

Syv milliarder kroner

I 2011 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster omsatt gjennom Norges Råfisklag på hele 7 milliarder kroner. De mest sentrale artene er torsk, hyse, sei og reker. Verdien er ny omsetningsrekord i Råfisklaget. Den gamle rekorden var på 6,6 milliarder kroner, oppnådd både i 1999 og 2007. Omsetningen i 2011 innebærer en økning på 1,3 milliarder kroner eller 23 prosent fra året før.

Av den samlede verdien sto norske fiskere for 5,8 milliarder kroner. Dette er en økning på vel 1 milliard eller 22 prosent fra 2010.

Totalt 844 tusen tonn

I 2011 ble det innrapportert et kvantum på hele 844 tusen tonn rund vekt. Da er også store kvanta krill fra Sørishavet og alger (tare) fra norskekysten inkludert med til sammen 158 tusen tonn.

Rekordkvantumet er 94 tusen tonn eller 13 prosent høyere enn i 2010, da kvantumet var 750 tusen tonn. Aldri tidligere er det registrert et større totalkvantum i Råfisklagets distrikt.

I 2011 ble det omsatt vel 15 prosent mer torsk enn i 2010. Over to år er økningen i torskekvantumet omsatt gjennom Råfisklaget på over 30 prosent. Den samlede verdien av torsk økte fra 2010 til 2011 med ca. 30 prosent. Prisene fiskerne i gjennomsnitt oppnådde pr. kilo torsk gikk ned med 14 prosent fra 2009 til 2010, mens prisene tok seg opp igjen med 12 prosent fra 2010 til 2011.

I 2011 ble det ny rekord i verdi for hyse på 1.133 millioner kroner. Dette er en økning på 27 prosent fra 889 millioner i 2010. Også i kvantum ble det ny rekord med 153.000 tonn, opp 25 prosent fra 122.000 tonn i 2010. Hyse, sammen sei, utgjør et viktig supplement for mange fiskere.

Store deler av verdiøkningen i Råfisklagets distrikt fra 2010 til 2011 og årsaken til at mange fartøy kom ut av året med et godt resultat, kan tilskrives store kvoter og positiv utvikling spesielt for torsk og hyse.

Største volum siden 1997

Hvis vi holder krill og alger (tare) utenfor kvantumstallene, viser totalomsetningen 686.000 tonn rund vekt for fisk og annen sjømat i 2011.

Dette er 51.000 tonn eller 8 prosent mer enn i 2010. Vi må tilbake til rekorden i 1997 på 760.000 tonn for å finne det eneste kvantumet i Råfisklagets historie som overgår 2011.

Ser vi nærmere på kvantumstallene for norske fiskere, ble sluttsummen 546.000 tonn i 2011. Dette er 31.000 tonn eller 6 prosent mer enn i 2010. Vi må også her tilbake til 1997 og 592.000 tonn for å finne et kvantum som overgår 2011. Brytes 2011-tallene for norske fiskere ytterligere ned, så framkommer et samlet kvantum torsk, hyse og sei på 476.000 tonn i 2011. Vi må igjen tilbake til 1997 og 513.000 tonn for å finne et år med større samlet mengde torsk, hyse og sei fra norske fiskere.

Torsk er fortsatt en klar nummer én

Torsk er den absolutt viktigste enkeltarten i Råfisklagets omsetning. Av den totale omsetningen i 2011, krill og alger (tare) holdt utenom, utgjorde torsk 362.000 tonn (53 prosent) og 3.876 millioner kroner i verdi (56 prosent). Kvantumet økte med 48.000 tonn eller 15 prosent fra 2010. Det ble en verdiøkning for torsk på 884 millioner kroner, nesten 30 prosent.

For norske fiskere utgjorde torsk 276.000 tonn (51 prosent) og 3.075 millioner kroner i verdi (53 prosent) i 2011. Kvantumet økte med 38.000 tonn eller 16 prosent fra 2010. For norske fiskere ble det i gjennomsnitt en verdiøkning for torsk på 32 prosent fra 2010 til 2011. Det skal da legges til at norske fiskere opplevde et verdifall i gjennomsnitt for torsk på 24 prosent fra 2007 til 2009 og en verdiøkning på kun 2 prosent fra 2009 til 2010.

Økt kvantum og betydelig økt verdi for reke

Det ble omsatt 25.000 tonn med reke til 442 millioner kroner i verdi i 2011. Dette er en økning med 4.000 tonn (19 prosent) i kvantum og hele 125 millioner kroner (39 prosent) i verdi fra året før.