Fangst av vågehval i 2012

Deltakelsen i norsk vågehvalfangst faller. For ti år siden deltok i alt 33 fartøy. I fjor fant bare 19 fartøy det bryet verdt.

Næringen må selv arbeide for å styrke rekrutteringen til fangsten, heter det i et høringsnotat.

Antall fartøy som deltar i hvalfangsten har de siste årene gått sterkt tilbake, til tross for at myndigheten har ønsket å legge forholdene til rette for nyrekruttering til flåten, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Les også: Kvote på 1286 vågekval i 2011 17.12.2010
Les også: Vil styrke rekrutteringen til hvalfangsten 06.10.2010

Regulering av fangsten i 2012

Fiskeridirektoratet har nå utarbeidet høringsnotat, med forslag til forskrift om deltakelse og regulering av fangst av vågehval i 2012.

Notatet tar til orde for å videreføre deltakervilkårene fra 2011.

– Store utfordringer

I høringsnotatet vises det til at næringen står overfor store utfordringer i forhold til omsetnings- og markedssituasjonen for produkter av hval. For eksempel vil stabil tilgang på kjøtt være avgjørende for at markedet for hvalprodukter skal kunne opprettholdes og videreutvikles, heter det i notatet.

Myndighetene peker derfor på betydningen av at også næringen selv arbeider for å rekruttere nye deltakere.