– Holmen hadde for dårlig stabilitet

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med rapport om ulykken med sjarken «Holmen» N-12-H, som forliste utenfor havna i Svolvær den 4. april 2011.

Fiskebåten «Holmen» forliste like utenfor havna i Svolvær om kvelden 4. april 2011. Ingen var klar over forliset før eieren, iført redningsdrakt, ble funnet omkommet inne på Svolvær havn på morgenen 5. april 2011. Fartøyet sank på 33 meters dyp.

Det ble ikke oppfanget noe nødsignal fra fartøyet og redningsflåten var tilsynelatende ikke forsøkt satt på sjøen. Disse forholdene tydet på at hendelsesforløpet hadde utviklet seg raskt.

– Mengden last hadde en betydelig negativ effekt

Det er havarikommisjonens oppfatning at Holmen kantret som følge av dårlig stabilitet kombinert med påvirkning av krengende momenter fra sjø/vind, mulig forskyvninger av dekkslast og vann på dekk.

Rask vanninntrenging gjennom lasteromsluke og rorhusdør førte til at fartøyet sank. Mengden last om bord og spesielt lasten på dekk har hatt en betydelig negativ effekt på fartøyets stabilitet, konkluderer havarikommisjonen.

Det forelå ikke stabilitetsdokumentasjon om bord. Eieren av Holmen hadde følgelig ikke en dokumentert oversikt over fartøyets egenskaper og heller ikke dokumentert oversikt over hvilke operasjonelle begrensninger som gjaldt for drift av fartøyet (utstyr/last på dekk og i lasterommet).

– Behov for bedre sikkerhet i sjarkflåten

Havarikommisjonen understreker at denne ulykken underbygger behovet for å gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten i denne fartøygruppen. Sjøfartsdirektoratet har foreslått en rekke tiltak, som er relevante for denne ulykken, i forslag til forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Dette går spesielt på forhold knyttet til godkjenning, kontroll, utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon og krav om redningsredskaper og radiokommunikasjon for denne fartøygruppen.

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne undersøkelsen, men henleder oppmerksomheten på tidligere avgitte sikkerhetstilrådinger og varsel om sikkerhetskritiske forhold relatert til godkjenning, kontroll, utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon og behovet for å øke fiskernes kompetanse knyttet til stabilitet og last/utstyr.

Les mer
Rapport om undersøkelse av sjøulykke med fiskefartøyet Holmen N-12-H forlis ved Svolvær 4. april 2011