– Utvinningstillatelser må trekkes tilbake

Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer sterkt mot flere av de nye tildelingene for utvinning av olje og gass på norsk sokkel.

Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2011).

3 av disse tillatelsene befinner seg i svært sensitive områder på 67 – graden rett sør for Røst. Dette gjelder områdene PL 655, PL 656 og 651 som ligger nært opp til viktige gyteområder, fuglefjell og andre naturrikdommer rett sør for Røst. Ved et evt. oljesøl vil det bare ta noen få timer før oljen er i fjæresteinene på Røst, skriver Nordland Fylkes Fiskarlag i en pressemelding.

– Bestyrtet

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Einar Meløysund er bestyrtet over tildelingen og sier at dette er en skikkelig krigserklæring mot fiskerinæringen og mot havmiljøet.

– Hvem skulle trodd at denne regjeringen så til de grader skulle gi etter for oljeinteressene og samtidig overkjøre fiskerinæringen spør Meløysund.

Han legger til at dette er en fullstendig uakseptabel handling fra regjeringens side.

– Må trekkes tilbake

I flere år har det vært diskutert om disse områdene skulle åpnes og like lenge har fiskerinæringen argumentert med at dette er svært sensitive områder som må vernes. Dette først og fremst ut fra at områdene har betydning som fiskefelt, men også fordi det ligger så nært opp til gytefeltene utenfor Røst og Værøy, påpekes det i meldingen fra fylkesfiskarlaget.

Dette er også midt i ruta for sildas vandring fra nordområdene til gytefeltene på Vestlandet og for sildelarvene som i store mengder driver nordover med kyststrømmen i det samme området et par måneder senere, heter det videre i meldingen.

– Etter min mening må de 3 tillatelsene som ligger nærmest Røst snarest trekkes tilbake fordi dette er verken forenlig med god miljøpolitikk eller forenlig med det å ta hensyn til fiskerinæringen og lokalsamfunn, sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Einar Meløysund.