Styrker innsatsen mot utkast

Ressurskontrollen skal det kommende året styrke sin innsats mot utkast av fisk og «highgrading» i fisket etter torsk, hyse og sei.

Innsatsen skal også styrkes mot slipping og notsprenging i pelagiske fiskerier. Det går fram av den strategiske risikovurderingen for ressurskontrollen i 2012-2013, som nå er offentliggjort, melder Fiskeridirektoratet.

«Highgrading» innebærer sortering om bord av fangst med påfølgende utkast av den minst verdifulle fisken, for på den måten å maksimere verdien av kvota.

– Nye mistemålsbestemmelser for torsk og hyse, samt nye bestemmelser om maskevidde, betyr at tilstedeværelsen på fiskefeltene må styrkes, heter det blant annet i strategidokumentet.

Denne tilstedeværelsen utøves først og fremst av Kystvakten og Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste for fiskefelt (OVT).

Omsetningskontroll

Gjennom omsetningskontroller skal fiskerimyndighetene kontrollere at korrekt kvantum og art blir ført på landings- og sluttseddel.

Oppmerksomheten skal i noen grad også rettes mot ulovlig omsetning av fisk og skalldyr utenfor de formelle omsetningsapparatene.

Aktiv rolle

Salgslagene vil fortsatt spille en aktiv rolle i operasjonell ressurskontroll, og skal i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionskontor ha et særskilt fokus på bifangst.

Det forventes videre at elektronisk fangstdagbok vil effektivisere arbeidet med ressurskontrollen, ettersom fartøy ned til 15 meter nå er pålagt elektronisk rapportering.