Fiskets gang uke 3 i 2012

Lodde. Foto: Harald Gjøsæter / Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag melder om en ny god uke i NVG-sildfisket, og om over over ti tusen tonn makrell fra utenlandske trålere.

Videre meldes om de første fangstene av lodde fra Island, som har gått både til mel/olje og konsum.

NVG-sild

Også i uke 3 har fisket av norsk vårgytende sild gitt svært gode resultater, og selv om været hindret flåten i sin utøvelse av fisket en del av uken, ble hele vel 54 400 tonn NVG-sild meldt inn. Det fiskes nå langs en større strekning, fra Vesterålen i nord til ut av Sklinna i sør. Alle tre flåtegruppene har deltatt og ringnot tok ca. 17 800 tonn, trål vel 5 300 tonn og kyst ca. 31 000 tonn. Også et utenlandsk fartøy har levert 450 tonn til norsk kjøper.

Snittstørrelsen ligger fremdeles i overkant av 300 gram, men det har vært tatt enkeltkast på fisk av en mindre størrelse, helt ned i 210 gram. Denne småfisken er tatt i samme område som fisk av størrelse over 300 gram. Prismessig er det en liten nedgang, ukesnittet fra auksjonene endte på kr 6,11.

Nordsjøsild

I fisket etter nordsjøsild har det denne uke kun vært én norsk båt i aktivitet. Tross leting over store områder i Nordsjøen, fant de ikke fangstbare forekomster, og avsluttet letingen midt i uken. Noen danske trålere har tatt fangster sør i Nordsjøen og opplysninger Sildelaget har fått fra Danmark, er at fisken var av en heller mindre størrelse, men det var ikke innblanding av andre fiskeslag.

Lodde ved Island

Mandag den 16. januar fikk Sildelaget vinterens første innmelding med lodde fra Island. «Birkeland» hadde tatt sin kvote på 760 tonn. Tirsdag og onsdag fikk Sildelaget innmeldt to fangster til, men så ble værforholdene dårlige og først fredag ble det fangstbare forhold igjen. Det meldes om gode registreringer av lodde og god værutsikt en tid fremover.

Totalt er det fanget nesten 6 500 tonn fra området ca. 100 nautiske mil øst av Langaneset. En fangst er solgt til samfengtproduksjon, mens resten har gått til mel/olje. Prisnivået på m/o ligger fra kr 1,61 til kr 1,72.

Makrell og hestmakrell

Også i uke 3 har utenlandske båter landet makrell på norske anlegg. 9 fangster med makrell på til sammen 10 330 tonn, og to fangster hestmakrell på til sammen vel 200 tonn. Alle fangstene er solgt på kontrakt. To av fangstene var tatt nordvest av Hebridene, rutelokasjon 4363, resten sørvest av samme øygruppe, rutelokasjon 4331.

Havbrisling

I havbrislingfisket ble det ikke tatt flere fangster av de båtene som var uttrukket til dette fisket, og torsdag opphevet Fiskeridirektøren deltageradgangen til havbrislingfisket i EU-sonen i henhold til trekningsliste.

Dette betyr at alle fartøyer med rettighet til å fiske havbrisling, fra samme dag kan fiske havbrisling i EU-sonen, opplyser Norges Sildesalgslag.