Kystfiskekvoten videreføres i 2012

Ordningen med kystfiskekvote, et tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, videreføres i 2012.

I 2011 besluttet Fiskeri- og kystdepartementet en fordeling av tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Ordningen, kalt kystfiskekvoten, er besluttet videreført i 2012.

Overenskomst med Sametinget

Kystfiskekvoten er fastsatt som følge av en overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av kystfiskeutvalget.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen uttalte i en pressemelding av 19. mai 2011 at «Alle fartøy i åpen gruppe som omfattes av ordningen får nå en reell økning av fiskemulighetene sammenlignet med fartøy utenfor det geografiske virkeområdet».

Les også: Fordeler 3000 tonn torsk i åpen gruppe 19.05.2011
Les også: Foreslår lovfestet rett til fiske i nord 13.05.2011

Får et tillegg på 6 tonn

Kystfiskekvoten innebærer at maksimalkvoten og den garanterte kvoten til fartøy som omfattes av ordningen får et tillegg på 6 tonn, uavhengig av fartøylengde (se tabell under).

Fartøy-
lengde

Ordinære
maksimal-
kvoter

Ordinære
garanterte
kvoter
Maksimal-
kvoter i
virkeområdet

Garanterte
kvoter i
virkeområdet

Under 8 m

18

14 24 20
8 - 9,99 m 26 20 32 26
10 m og over 28 22 34 8

Geografisk virkeområde

Ordningen gjelder for merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe der eier av fartøyet er bosatt i Finnmark, Nord-Troms eller de øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning:

  • Finnmark: Alle kommuner
  • Nord-Troms: Karsløy, Kåfjord, Nordreisa, Kværnangen, Lyngen, Skjervøy og Storfjord
  • Troms for øvrig: Skånland, Gratangen, Lavangen, Sørreisa og deler av Tromsø
  • Nordland: Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes

I Tromsø må eier av fartøyet være bosatt i en av følgende grunnkretser for å ha krav på tilleggskvote:

Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Krever påmelding

Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse. Det er laget eget meldingsskjema til bruk for ordningen, opplyser Fiskeridirektoratet.