Russland oppbrakte norsk tråler

Den norske tråleren "Langøy", ble natt til lørdag oppbrakt av russiske grensestyrker og beordret til Murmansk.

Det hele kan skyldes en misforståelse, da kontrollørene ikke kjente regelverket.

– Kjente ikke regelverket

Fartøyet ble oppbrakt av russiske grensevaktstyrker, som ikke var klar over at hysefisket er fritt innenfor totalkvoten i norsk og russisk sone.

– Og det er lenge igjen til totalkvoten er oppfisket, opplyste Audun Maråk, som er administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, til forbundets nettsider lørdag.

Satt fri

"Langøy" ble lørdag ettermiddag satt fri av russiske myndigheter, og satte da kurs mot fiskefeltet for å fortsette hysefisket.

Russiske myndigheter erkjente at "Langøy" ikke hadde gjort noen feil og fartøyet kunne forlate Murmansk lørdag ettermiddag.

– Når situasjonen først oppsto, handlet russerne profesjonelt for å rette opp feilen de hadde begått ved oppbringelsen, sier Maråk.

– Fiskeri- og kysdepartementet og den norske utenriksstasjonen i Murmansk bidro også aktivt til at vi fikk en løsning forholdsvis raskt, opplyser Maråk.

– Den etter måten raske løsningen bidro til å redusere påkjenningen på mannskap og rederi, uttaler Maråk.

– Vi har kontaktet både Fiskeri- og kystdepartementet og det norske generalkonsulatet i Murmansk. Norske myndigheter arbeider nå med å få oppklart med russerne det som ser ut til å være en misforståelse på russisk side, sier Maråk.

– Ukjent årsak

Tidligere lørdag opplyste daglig leder i rederiet Prestfjord AS, Knut Roar Holmøy, til VG Nett at rederiet ikke kjente grunnlaget for oppbringelsen.

– Det kan være at russiske myndigheter ikke kjenner til at vi har fritt hysefiske. Vi har hvert fall god kontakt med UD, uttalte Holmøy til VG Nett.

I juli ble det fritt hysefiske nord for 62-graden for fartøy med torsketråltillatelse, melder VG Nett.