– Tragisk og svært sjeldent

Et fatalt uhell med kniv var etter alt å dømme årsaken til at fiskeren Oddmund Bye (76), omkom om bord i sjarken «Marit» i fjor høst.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med rapport om arbeidsulykken om bord på sjarken «Marit» N-62-Ø, den 23. september 2011.

Den tidligere lederen for Norges Fiskarlag, Oddmund Bye, var alene om bord da han grytidlig om morgenen fredag 23. september 2011 forlot Myre i Vesterålen. Det var rolige værforhold og kursen ble satt mot fiskefeltet "Klakken". Havarikommisjonen antar at fisket ble igangsatt umiddelbart ved ankomst feltet noe senere på morgenen.

Havarikommisjonen antar videre at i perioden mellom kl. 08:00 og 08:30 var eieren av sjarken Marit travelt opptatt med å ta vare på fangsten.

Et fatalt kutt i låret

I forbindelse med håndtering av fangsten oppsto det en situasjon som medførte at eieren påførte seg selv et fatalt kutt i låret, med kniven han benyttet under arbeidet. Det har sannsynligvis tatt noe tid før han oppdaget alvoret i situasjonen.

Funn om bord tyder på at han har tatt seg inn i rorhuset og forsøkt å få tak i førstehjelpsutstyret, men at han i den forbindelse raskt mistet bevistheten. Det er ingen funn som tyder på at eieren var i stand til, eller gjorde forsøk på å alarmere omgivelsene før det var for sent, konkluderer Havarikommisjonen.

Pårørende oppdaget søndag 25. sept. 2011 kl. 1400 at eieren av sjarken Marit ikke var hjemme som avtalt. Hovedredningssentralen ble varslet og iverksatte en søk- og redningsaksjon. Fartøyet ble observert av et redningshelikopter i posisjon N 69° 36, E 015° 14 ca. kl. 1730 samme dag.

Funnet i rorhuset

Redningsmann fra helikopteret ble heist ned på sjarken og konstaterte at den savnede befant seg omkommet inne i rorhuset. To redningsskøyter ankom litt senere og tok Marit under slep og ankom Myre havn natt til mandag.

Havarikommisjonen anser ulykken om bord på Marit som «et tragisk og svært sjeldent uhell».

Avslutter arbeidet

Med bakgrunn i dette har havarikommisjonen valgt å ikke gjennomføre ytterligere analyser av forholdene og fremmer heller ingen sikkerhetstilrådninger.

Les mer
Rapport om undersøkelse av arbeidsulykke om bord i fiskefartøyet Marit N-62-Ø, 23. september 2011