SUROFI med nye minstepriser

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) og kjøperorganisasjonene FHL og NSL har denne uken gjennomført nye forhandlinger om minstepriser på fisk.

Det ble oppnådd enighet om prisene på alle fiskeslag og produkter med unntak av de tre største sorteringene på torsk.

Minsteprisene på de fleste fiskeslag og produkter uendret, men minsteprisen på sei er økt.

På de tre sorteringene av torsk hvor det ikke ble oppnådd enighet, har Surofi på bakgrunn av dette, ensidig fastsatt minsteprisene. Dette er for øvrig de samme minsteprisene som Surofi hadde i 2011, opplyser Surofi.

I forhandlingene om nye minstepriser ble det fra kjøpersiden for fersk anvendelse presisert at prisene for sei ikke er i samsvar med markedsutsiktene og derfor etter ferskfiskkjøpernes mening ekskluderer denne anvendelsen.

Det ble enighet mellom partene om at den avtalte sorteringsgrensen på brosme (+/- 1,5 kg), skal være en prøveordning for ett år.