Investerer 214 millioner i FoU i 2012

I 2012 skal det investeres totalt 214 millioner kroner i næringsrettet FoU gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), viser fondets nye handlingsplan.

Dette representerer en økning fra 2011, da forskningsfondet disponerte totalt 190,5 millioner kroner til forskning og utvikling (FoU) innen sjømatnæringen.

Les også: FHF med ny handlingsplan 29.11.2010

Handlingsplanen for 2012 viser hvordan budsjettet fordeler seg på de enkelte områder, og ser på hvilke utfordringer sjømatnæringen ønsker å løse med FoU fremover.

– FHF vedtok i 2011 en revurdering av organisasjonens visjon og strategier. Revurderingen er retningsgivende for FHF sitt arbeid, og FHF presenterer nå sin visjon og sine målsetninger slik at dette blir tydelig for målgruppene, skriver FHF i en pressemelding.

Mer om FHF
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal bidra til økt verdiskaping og bærekraft i sjømatnæringen. I dialog med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter, og driver forskningsformidling.

FHF fordeler midler til næringsrettet FoU på eget initiativ, i samsvar med kort- og langsiktige strategier som er forankret i næringen. FHF tar ikke i mot prosjektsøknader, men kan i sitt løpende strategiarbeid vurdere både prosjektforslag og rent strategiske innspill.

Inntektsgrunnlaget til FHF er en avgift på 3 promille av eksportverdien for fisk og fiskevarer. FHF ble opprettet i 2001 etter et ønske i næringen, og er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Fiskeri- og kystdepartementet. FHF blir ledet av et styre med representanter for næringen. (Kilde: FHF).