Prisfest ga rekordår i 2011

I 2011 ble det i Norge landet over 2,4 millioner tonn fisk og skalldyr, til en verdi av nær 16 milliarder kroner.

Det gir en nedgang i landet kvantum, men en kraftig økning i førstehåndsverdien i forhold til 2010. Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nylig publisert nye tall. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene.

Resultatet viser den høyeste førstehåndsverdien for landet fisk siden 2001 målt i 2011-kroner, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Pelagisk sektor årets vinner

Pelagisk sektor opplevde en kraftig økning i førstehåndsomsetning i 2011. Den totale økningen for hele sektoren er på 23 prosent fra 2010 til 2011.

Samtidig har det vært en nedgang på litt i overkant av 24 prosent i landet kvantum. Dette skyldes kraftig nedgang i fisket etter sild og kolmule som har en nedgang på henholdsvis 31 prosent og 89 prosent.

Den store økningen i førstehåndsverdien, skyldes god prisutvikling for de aller fleste fiskeslagene. Gjennomsnittsprisen for sild steg med hele 77 prosent fra 2010 til 2011. Samme gode utvikling har makrell (58 prosent), taggmakrell (46 prosent), kolmule (71 prosent) og lodde (13 prosent).

Økningen i førstehåndsverdien i pelagisk sektor gjør at verdien så vidt har passert verdien i torskesektoren. Dette skjer selv om også verdien i torskesektoren har styrket seg i 2011.

Landingene av torsk har økt med 20 prosent og landinger av hyse økt med 28 prosent fra 2010 til 2011. I tillegg har gjennomsnittsprisen på torsk økt med 9 prosent. Det er likevel langt opp til gjennomsnittsprisen i 2008 som lå 43 prosent over nivået i 2011 i løpende kroneverdi.

Prisfest i kongekrabbefisket

Landingene av kongekrabbe viste en sterk nedgang fra 2009 til 2010. Dette skyldtes i hovedsak nedgang i det frie fisket etter kongekrabbe.

Fra 2010 til 2011 har landingene av kongekrabbe gått ytterligere ned, samtidig som gjennomsnittsprisen har gått kraftig opp. Den steg fra 46 kroner til 85 kroner fra 2010 til 2011. Dette gir en økning på hele 85 prosent.

Tredoblet verdi

Gruppen «Annen og uspesifisert fisk» har hatt en stor økning i førstehåndsverdi av landingene. I denne kategorien finner du blant annet leppefisk. Førstehåndsverdien i denne kategorien er mer enn tredoblet fra 2009 til 2011, selv om kvantum omsatt fisk er nesten det samme.

Dette skyldes først og fremst gode priser på leppefisk som følge av stor etterspørsel fra oppdrettsnæringen de siste årene.

Antarktisk krill

Fiskeridirektoratet har for første gang skilt ut antarktisk krill som egen gruppe i Norges Fiskerier. Fangst av antarktisk krill har hatt en nedgang i 2011, samtidig som førstehåndsverdien i fisket har økt med 30 prosent.