Fiskets gang uke 4 i 2012

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norges Sildesalgslaf melder om en middels uke på sildefisket, bedre loddefiske ved Island, og makrellfangster utenfor Irland.

NVG-sild

Grunnet dårlig vær midt i uken fikk man en middels uke på silda, med 35 600 tonn. Av dette kvantumet har kystflåten bidratt med hele 19 200 tonn, ringnot har fisket 9 400 tonn og trålerne har fanget 7 000 tonn. Fra utenlandske fartøy fikk Sildelaget ingen innmeldinger i uke 4.

Silda har hatt god fart på sør i vinter og den er rekordtidlig på Mørefeltet. Samtidig som båter er i aktivitet vest av Vesterålen. Det er uvanlig med slik spredning av sildefiske langs kysten. Vi får håpe det er store sildmengder som er årsaken til denne utbredelsen, heter det i meldingen fra Sildelaget.

Størrelsen på silda har tendert nedover i løpet av uken, med et totalsnitt på 300 gram. Høyeste innmeldt snitt var på 325 gram, og det laveste på 223 gram.

En gjennomgang av prisene, viser at snittet for hele uken havnet på kr 5,98, med kr 6,37 og kr 5,21 som henholdsvis høyeste og laveste auksjonspris. I helgen har prisnivået lagt noe lavere enn i starten av uke 4.

Foreløpig oversikt over fisket så langt, viser at det i vinter er fisket så mye som 188 600 tonn. De forskjellige gruppers fiske, viser at kystflåten har fisket over halve kvoten sin ved så langt å ha fisket 108 200 tonn. Trålgruppen har fisket 20 000 tonn, som er vel 40 prosent av gruppens kvote, og ringnot har fisket 60 000 tonn, som er 25 prosent av kvoten.

I kommende uke forventer Sildelaget mindre deltagelse i fisket. Dette grunnet at flere er ferdige med kvoten, og at andre igjen skifter over til andre fiskeri.

Makrell

Makrellen fortsetter sin ferd på sør etter kjent mønster. Sist uke har 11 fartøy fra Irland, Shetland og Skottland innmeldt totalt 11000 tonn. Fangstene er tatt vest- nordvest av Irland.

Størrelsen på makrellen er på samme nivå som tidligere i vinter og ligger på fra 355 til 395 gram. De fleste fangstene er omsatt på leveringsavtaler. For fangster som er omsatt på auksjon, har prisene lagt i området kr 10,58 – 11,30.

Så langt i år er det landet 42 500 tonn med makrell fra utenlandske fartøy. Sammenligner vi med januar i fjor, så ble det dat innmeldt 49 500 tonn fra utenlandske båter og 2 100 tonn fra norske båter til Sildelaget.

Med makrell på sig sørover, og det at flere båter er i havn med kvotene, gir forventninger om mindre landinger i Norge i kommende periode, opplyser Sildelaget.

Lodde

Fra Island har Sildelaget i uke 4 omsatt 15 500 tonn med lodde. Fisket foregår i området øst av Island og etter en treg start, har registreringene og derved fisket tatt seg opp i slutten av uken.

Hoveddelen av fangstene er omsatt til oppmaling, til priser fra kr 1,60 til kr 1,94 som henholdsvis laveste og høyeste pris. Endelig pris blir bestemt etter analyse av fett- og tørrstoffinnhold. En fangst ble solgt til konsum til pris på vel 2 kroner.

Før helgen fikk man en liten utvidelse av kvoten. Og dette sammen med at flere båter ikke vil fiske ved Island, fikk Fiskeridirektoratet til å endre faktoren fra 1,17 til 1,29.

Søndag kveld var det kuling på feltet og 16 båter er innmeldt i Islands sone. Ytterligere 6 er på vei mot Island. Siste utseilingsfrist er fastsatt til 2. februar.

I Barentshavet har «Leinebjørn» i helgen leitet etter lodde i norsk sone. Rapporter fra båten så langt, er at det ikke er gjort noen lodderegistreringer. Norges Sildesalgslag har via kontakter i Russland, fått rapporter på at deres flåte er i fiske langt øst (rundt Ø 45°) i Barentshavet. Fiskelisenser for fiske i Russisk sone er enda ikke klare, og «Leinebjørn» avventer denne før de kurser østover.

Forhåpentligvis er disse klar snart, skriver Sildelaget.

Kolmule

To båter, «Gardar» og «Manon», har i løpet av helgen satt kursen vestover mot kolmulefeltet. De vil starte letingen i nordlige deler av EU sonen nordvest av Hebridene.

Ifølge rapporter har færøyske båter hatt brukbart kolmulefiske i egen sone.