Voldsomme dønninger da Øygar forliste

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med rapport om forliset til sjarken MS «Øygar», som forliste ved Røst 4. februar 2011.

Om morgenen fredag den 4. februar 2011 var sjarken Øygar, med en person om bord, på vei ut fra Røst sammen med en kameratbåt for juksafiske. Det var lite vind, men store dønninger (tungsjø). På vei ut skilte kameratbåtene lag. Øygar kom ikke frem til det stedet de hadde avtalt at de skulle fiske.

I forbindelse med søk, ble det funnet vrakrester fra Øygar, men den savnede personen ble ikke funnet. Den 6. mai 2011 ble det funnet en død person på Hansøya, Røst. Denne personen er blitt identifisert som den savnede.

Havarikommisjonen har ikke kunnet fastslå nøyaktig posisjon og tidspunkt for forliset av Øygar den 4. februar 2011 ved Røst. Det er antatt at forliset skjedde i et område hvor fartøyet seilte ut fra meget grunt og urent vann i nærheten av Indre- og Ytrelåtra, sannsynligvis i området like sør for Bremholmen., skriver havarikommisjonen i en pressemelding,

Voldsomme dønninger

Da Øygar kom ut fra dette farvannet, møtte det voldsomme dønninger som brøt over grunner og skjær. Dette hadde sannsynligvis en avgjørende betydning for forliset, konkluderer Havarikommisjonen.

Videre er det antatt at forliset skjedde mellom kl. 07:00 og 08:20 om morgenen. Hendelsesforløpet har sannsynligvis utviklet seg svært raskt og gjorde det vanskelig å påkalle hjelp, komme seg ut av styrhuset og få tatt i bruk overlevelsesdrakt og redningsflåte. Sjøtemperaturen i området var kun 5 grader og værforholdene reduserte mulighetene til å overleve forliset, skriver kommisjonen.

Det var andre fartøy i nærheten av det området hvor Øygar sannsynligvis forliste. Disse var omtrent 10-20 minutter unna, men ingen var klar over at Øygar var i nød. Fartøyet var utrustet med en VHF-radio, men ingen fri-flyt nødpeilesender. Klokken 11:05 fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS-N) første gang beskjed om at Øygar var savnet. Dette var tre til fire timer etter siste observasjon av Øygar. Det ble umiddelbart iverksatt omfattende søk etter fartøyet og den savnede over et stort område.

Anbefaler at nødpeilesender vurderes

Denne ulykken, samt undersøkelse av åtte andre sjarkulykker med antatt rask utvikling av hendelsesforløpet, viser at det har tatt lang tid før noen har vært klar over at fiskerne har vært i nød.

På bakgrunn av dette mener havarikommisjonen at det bør vurderes å innføre krav til nødpeilesender som avgir posisjonsinformasjon for fiskefartøy med lengde mindre enn 10,67 meter. Dette vil kunne føre til at søk og redningsoperasjon kan iverksettes tidlig og gi et målrettet søkeområde i forhold til kritisk overlevelsestid. Det fremmes en sikkerhetstilråding i denne forbindelse.

Nye sikkerhetstilrådinger

Undersøkelsen av denne ulykken har avdekket ett område hvor havarikommisjonen anser det som nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger, som har til formål å forbedre sjøsikkerheten.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2012/03T

Fartøyet var ikke utrustet med «fri-flyt» nødpeilesender med innebygd posisjonsangivelse. Dette førte til at det tok relativt lang tid fra fartøyet forliste til omverdenen ble klar over dette. En rask og nøyaktig varsling i en nødsituasjon vil sikre at en søk og redningsoperasjon kan igangsettes innen det mest kritiske tidsrommet for den eller de som er i nød. Slik varsling vil også bidra til å sikre at søk og redningsoperasjon kan iverksettes i riktig område.

Havarikommisjonen tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til at fiskefartøy under 10,67 m skal ha nødpeilesender som i tillegg til varsling også avgir posisjonsinformasjon. Sjøfartsdirektoratet bør vurdere om et slikt krav skal omfatte også andre fartøystyper.

Les mer
Rapport om forlis av M/S Øygar ved Røst 4. februar 2011