Øker minsteprisen for kolmule

Norges Sildesalgslag og FHL er enige om nye minstepriser for kolmule og samfengt lodde til konsum.

Det ble i dag gjennomført prisdrøftinger mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag om lodde og kolmule til konsum.

Det ble oppnådd enighet om å videreføre minsteprisen på kr 1,80 for lodde. Det ble også enighet om å sette minsteprisen for kolmule til kr 1,80, mot tidligere kr 1,45, fremgår det av en pressemelding fra Norges Sildesalgslag.

Endringer av utbudsområder og evaluering av forsøk med avtalebasert omsetning blir ikke drøftet før til hoveddrøftingene i juni, opplyser FHL i en pressemelding.

Nye minsteprise er som følger:
• Samfengt lodde til konsum: kr 1,80 pr. kg (som før)
• Kolmule kr 1,80 pr. kg (tidligere kr 1,45).

Prisene trer i kraft fra 31. januar 2012.