Åpnet forsøksanlegg for levendelagring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpnet 31. januar et nytt forsøksanlegg for levendelagring av fisk og skalldyr i Atlanterhavsparken i Ålesund.

Forsøksanlegget skal benyttes til å skaffe ny kunnskap om hvordan lagre og transportere marin fisk og skalldyr. Anlegget skal også benyttes til formidlings- og undervisningsformål.

– Et slikt anlegg kan benyttes til å få frem ny og viktig kunnskap, enten målet er å få fram fersk sjøkreps til kresne kunder i Europa, eller å lagre og transportere leppefisk til bruk i oppdrettsnæringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Vi vet at en av hovedutfordringene framover for sjømatnæringa er å få særlig unge, dyktige mennesker interessert i å velge sjømat som arbeidsvei. Jeg er helt sikker på når ungdom får muligheten til å bli bedre kjent med sjømat og havets ressurser gjennom forsøksanlegg som dette – så øker det næringas tiltrekningskraft, sier Berg-Hansen.