Anbefaler 40.000 tonn tobis i 2012

Tobis. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote for tobis i norsk økonomisk sone på 40.000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b.

For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5.

De akustiske undersøkelsene, viser en økt utbredelse av gytebestanden i norsk økonomisk sone fra 2009 til 2010 og 2011, men den svake 2010-årsklassen medførte at totalbestandens biomasse og utbredelse er redusert i forhold til 2010, melder Havforskningsinstituttet.

Fordi forvaltningsmodellen sikrer at store områder og underområder ikke vil kunne bli fisket, og bestanden er relativt godt spredt, tilrår Havforskningsinstituttet en åpning av underområdene 1b, 2b, 3b i 2012. Den estimerte mengden av tobis tilsier at det innenfor de åpne underområdene, bør være grunnlag for å fiske opptil 40 000 tonn tobis, mener instituttet.

Tobisområdene i norsk økonomisk sone og inndeling av forvaltningsområdene. Kart: HavforskningsinstituttetTobisområdene i norsk økonomisk sone og inndeling av forvaltningsområdene. Kart: Havforskningsinstituttet