Fiskets gang uke 5 i 2012

Lodde. Foto: Harald Gjøsæter / Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag melder at både loddefisket i Barentshavet og kolmulefisket nå er i gang.

Det var imidlertid vesentlig mindre fart i NVG-sildfisket i uke 5. Av nordsjøsild ble det innmeldt et par fangster, mens loddefisket ved Island er over for denne gang.

NVG-sild

Ca. 31 300 tonn ble ukens kvantum av norsk vårgytende sild. At ikke kvantumet ble større, skyldes til dels dårlig vær, men Sildelaget ser også en vesentlig mindre aktivitet blant de norske fartøyene. Fisket har flyttet seg til Mørefeltene og sist i uken foregikk mye av fisket i området fra Svinøy til Runde. Kun 8 fangster er tatt i de nordlige områdene, ved Træna.

Først i uken så Sildelaget en liten nedgang i prisnivået, men sist i uken hadde dette justert seg opp og ukesnittet endte på kr 5,92 pr. kilo. Det er i hovedsak kystflåten, samt noen trålere, som fremdeles er i aktivitet, i tillegg har Sildelaget denne uken fått mange fangster fra utenlandske trålere, som har fisket sild etter at makrellfisket var over. Fordelingen er 16 400 tonn fra kyst, 4 400 tonn fra trålgruppen, 1 700 tonn fra ringnot og hele 8 800 tonn fra utenlandske båter.

Islandslodde

Loddefiske ved Island er i praksis over, siste båt har meldt inn sin fangst og det gjenstår kun et mindre kvantum. Dermed er innmeldt kvantum kommet opp i nesten 24 000 tonn i løpet av uke 5. Av dette er vel 21 000 tonn gått til mel/olje og ca. 3 000 tonn til konsum, sjølproduksjon inkludert. Fiskeridirektøren økte nå faktoren for ringnotfisket etter lodde ved Island fra 1,29 til 1,65. Snittprisen til M/O ble kr 1,67, og til konsum kr 2,27. Alle leveranser til konsum er levert i utlandet, mens M/O fangstene er levert til fabrikker i Norge, Danmark, Færøyene og noen slumper på Island.

Kolmule

Denne uken ble de første kolmulefangstene tatt ved Porcupine bank vest av Irland, til sammen 1 690 tonn. Fangstene er solgt til kjøper i Killybegs og prisnivået ligger på kr 2,67 i snitt. Også et produksjonsfartøy er i aktivitet på feltet og kvaliteten på fisken er god med lite åte, opplyser Sildelaget.

Barentshavslodde

Også i fiske etter lodde i Barentshavet fikk Sildelaget innmeldt den første fangsten i uke 5. Tirsdag den 31. januar ble det meldt inn 1 200 tonn, tatt øst av Tiddlybanken. Kvaliteten på fisken var god med ubetydelig med åte og en snittstørrelse på 42 - 44 pr. kg. Fangsten ble levert til samfengt produksjon i Honningsvåg. Været, med sterk vind og mye kulde, satte en demper for videre aktivitet, men fredag - lørdag hadde vinden løyet og flere båter gikk ut på feltet. Ukens totalkvantum ble 2 100 tonn, med en snittpris på kr 1,97. Mandag morgen var det 15-16 fartøy i aktivitet på feltet.

Nordsjøsild

Også med nordsjøsild er det denne uke tatt ett par fangster. Til sammen 770 tonn. Fangstene er tatt på nord av Bressayhola og snittstørrelsen var på 165 gram. Det var ingen innblanding av makrell i fangstene. Snittprisen ble kr 5,95. I tillegg er det tatt en låsfangst på 20 tonn i Sund kommune.

Makrell

Vinterens makrellfiske for de utenlandske trålerne, som leverer sine fangster her i Norge, ser ut til å være på hell. Nesten 4 800 tonn ble landet og som tidligere nevnt, så er det en del av denne flåten som også har fisket NVG-sild utenfor Vestlandet i uke 5.