870.000 i forelegg for «Hekktind»

VESTVÅGØY: Rederiet Nordland Havfiske har fått forelegg på til sammen 870.000 kroner etter dumping av fisk fra tråleren «Hekktind».

Det var i oktober 2010 at en medarbeider om bord i tråleren stod fram med videoopptak som viste dumping av fisk. Fisken ble kvernet til suppe for deretter å bli spylt på havet. Fiskeren hevdet at 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet.

Tråleren «Hekktind». Foto: Aker Seafoods ASATråleren «Hekktind». Foto: Aker Seafoods ASA– Jeg har vært med på sjøvær der vi har destruert opptil 45 prosent av fangsten fordi fisken er undermåls eller feil sort, uttalte fiskeren.

Tråleren «Hekktind» er eid av Nordland Havfiske AS, et selskap i konsernet Aker Seafoods ASA.

Les også: Aker-tråler etterforskes for dumping 27.10.2010

– Bevist

Politiet regner det nå som bevist at det har skjedd dumping, skriver FiskeribladetFiskaren. Forelegget på til sammen 870.000 kroner fordeler seg med 120.000 kroner i foretaksstraff til rederiet og 750.000 kroner i inndragning.

– Det som har vært vanskelig i denne saken, er å bestemme nivået på inndragningsbeløpet i og med at vi ikke kan vite hvilket hal det er snakk om på angjeldende tur, forklarer politijurist Knut Inge Myklebust til nettstedet.

Han understreker at politiet ikke har vurdert om det har skjedd systematisk dumping av fisk, eller noe om samlet mengde som er dumpet.

Nå skal Fiskeridirektoratet vurdere en eventuell administrativ straff, med inndragning av ervervstillatelsen for en kortere eller lengre periode.