– Makrellen er 35 prosent norsk

Makrell. Foto: Havforskningsinstituttet

En gjennomgang av kartleggingen av makrellbestanden de siste 15 årene, viser at makrellen i gjennomsnitt har tilbrakt 35 prosent av tiden i Norsk økonomisk sone (NØS).

Norge, Island, Færøyene og EU-landene gjør alle krav på makrellen. På oppdrag fra Fiskeri- og Kystdepartementet, har Havforskningsinstituttet laget en rapport om makrellmengde og norsk sonetilhørighet (NØS) over flere år, basert på vitenskapelig innsamlede data, melder Havforskningsinstituttet.

Makrell har hatt betydelig utbredelse i NØS både i 3. og 4. kvartal over mange år. I 3. kvartal (juli-september) 1995-2011 var sonetilhørigheten i NØS i gjennomsnitt 55 prosent basert på tilgjengelige vitenskapelige data. I 4. kvartal 1999-2007 har sonetilhørigheten i NØS i gjennomsnitt vært på 86 prosent.

Dersom vi for enkelthets skyld antar at det ikke finnes noe makrell i 1. og 2. kvartal i NØS for disse årene, noe som ikke er tilfelle, får vi en estimert total sonetilhørighet i NØS gjennom hele året (1.-4. kvartal) på 35.25 prosent, konkluderer forskerne ved Havforskningsinstituttet.