Fisk holder seg i likevekt

Store variasjoner i kroppsvekt har minimal innvirkning på fiskens svømmeevne. En ny innfallsvinkel ga spennende resultater for bergensforskere.

Du kan stole på naturen når det gjelder å tilpasse seg naturlovene.

Arkimedes’ prinsipp om oppdrift beskriver hvordan blant annet fettvev vil gi oppdrift under vann, mens bein og muskler er tyngre og vil synke. Dette vil kunne påvirke fisken dramatisk, siden fettprosenten i for eksempel makrell kan variere fra 4 til 52 prosent i løpet av året, skriver På Høyden, nettavisen for Universitetet i Bergen.

– Vi kan sammenligne det med et fly. Om det er lastet feil, må piloten arbeide hardt for å holde flyet i balanse slik at det flyr rett frem. Hos fisken er det også viktig å fordele vekten slik at den kan svømme uten å måtte bruke energi på å ikke bevege seg oppover eller nedover, forteller professor Ivar Rønnestad ved Institutt for Biologi til På Høyden.

Makrell

Da forskerne analyserte dataene fra fangstmåleprosjektet på nytt, fant de akkurat det de lette etter.

– Det viste seg at det ikke er uvesentlig hvor på kroppen fettet blir lagret. Det har betydning for balanse, forteller Rønnestad, som mener paralleller kan dras også til fugler som skal foreta lange trekk, samt belastningslidelser hos mennesker.

– For eksempel makrell er en fisk som naturlig vender nesen litt nedover i vannet, med tyngden fremme. De nye resultatene viser at selv om mengden fettvev kan endre seg drastisk, er plasseringen av fettet veldig konstant. Hos makrell er dette spesielt viktig siden den ikke har svømmeblære forteller Rønnestad til På Høyden.

– Selv ved store endringer i kroppsvekt og fettinnhold, blir fiskens svømmeegenskaper i liten grad påvirket av næringstilstanden til fisken, sier Rønnestad.

Artikkelen som bergensforskerne har skrevet sammen med Sven Gemballa fra Universitetet i Tübingen i Tyskland, er publisert som profilert artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, hvor den også er tilgjengelig for gratis nedlasting ut uke 34.