Tilbyr over 100 læreplasser

FiskOK kan til sommeren tilby godt over 100 læreplasser, på vegne av bedrifter og rederier i marin sektor.

– De marine bransjene har behov for folk i alle ledd, fra fagkompetanse til høyere kompetanse. Dette må ungdom som står i startgropen til å velge veien videre, være klar over, sier daglig leder i FiskOK, Odd Lennart Blindheim, i en pressemelding.

Fiskerifaglig Opplæringskontor i Møre og Romsdal (FiskOK) kan, som de siste 4-5 årene, tilby over 100 læreplasser til sommeren.

Variert tilbud

– Bare i fiskeflåten har vi rundt 60 plasser, innen oppdrett har vi rundt 20 plasser og vi kan nå også ta inn lærlinger i faget Fiskeredskap. Også innen den biomarine sektoren har vi læreplasser, forteller Blindheim.

– Møre og Romsdal fylke er norgesmester i sjømat, og den tittelen gir vi aldri fra oss. Med fokus på kompetanse og ny teknologi, skal vi sørge for å lage sjømatprodukter som hele verden vil ha, sier Blindheim.

FiskOK eies av rundt 110 bedrifter og rederier innen næringene fiskeri, sjømatproduksjon, fiskeredskap, oppdrett, biomarin sektor, fôrproduksjon, brønnbåt med mer. I disse dager passerer FiskOk 100 lærlinger på løpende lærekontrakter. FiskOK er det største fiskerifaglige opplæringskontoret i Norge.

Les også: Tilbyr fagbrevkurs for erfarne fiskarar 15.06.2011

Konkurranse

Til jobber i fiskeflåten er det hard konkurranse, noe som har sammenheng med at fiskerne for tiden tjener gode penger for tiden.

– Det er lange lister med folk som vil på sjøen, men rederiene prioriterer å ta lærlinger om bord. De ser dette som viktig slik at kompetansen kan heves, sier Odd Lennart Blindheim til smp.no.

Lærlingene får lønn i læretiden. Størrelsen på avlønningen varierer, men selv som «halvlotting» kan det bli en pen årslønn på en fiskebåt, skriver nettstedet.

Fagområder

FiskOk kan tilby læreplasser innenfor et bredt spekter av fagområder:

  • Fiske og fangst (fiskeri)
  • Fiskeredskap
  • Akvakultur (oppdrett)
  • Sjømatproduksjon
  • Motormann
  • Matros
  • Industrimekaniker
  • Industriell matproduksjon
  • Kjemi og prosess
  • Laboratorie