Fiskets gang uke 6 i 2012

Lodde. Foto: Harald Gjøsæter / Havforskningsinstituttet

Sildefisket har hovedsakelig foregått langs Mørekysten. Loddestørrelsen i Barentshavet har vært skuffende og i vest går kolmulefangstene til konsum, melder Norges Sildesalgslag.

NVG-sild

Færre og færre båter deltar på sildefiske, og sammenlignet med tidligere i vinter, fikk man en beskjeden uke med totalt 22 300 tonn. Av dette kvantum har kystflåten bidratt med 8 900 tonn, ringnot har fisket 5 100 tonn og trålerne har fanget 2 100 tonn. Båter fra Skottland, Shetland og Irland har også i uke 6 fisket aktivt på NVG-sild, og totalt har disse båtene bidratt med 6 200 tonn, som er levert til norske anlegg.

All sild, foruten to fangster ved Træna, er tatt utenfor kjente sildeplasser langs Mørekysten.
Størrelsen på silda er på samme nivå som tidligere, på rundt 304 gram. Høyeste innmeldte snitt havnet på 325 gram, og det laveste på 270 gram.

Prisene holder fortsatt et stabilt høyt nivå. Snittprisen for hele uken ligger på kr 5,98, med 6,19 som høyeste auksjonspris og kr 5,74 som laveste, opplyser Sildelaget.

Enkelte kjøpere melder om fortsatt interesse for sild til visse anvendelser. Da de fleste utenlandske båtene har tatt sine kvoter, samt at det blir færre norske på silda, så forventer Sildelaget mindre kvantum i kommende uke.

Totalt for vinteren er det nå fisket 242 300 tonn som er solgt til konsum. Prisen har i vinter vært historisk høye når vi sammenligner tidligere års «vinterpriser». For hele kvantumet ligger vi på vel 6 kroner avregnet til fisker.

Lodde

Etter at Leinebjørn fant lodda i norsk sone, satte flere båter kursen for Barentshavet. Norges Sildesalgslag fikk i uke 6 innmeldt totalt 15 500 tonn. Dette kvantumet ble hovedsakelig tatt tidlig i uken. Etter langvarig kuling midt i uken, gikk båtene på havet igjen, og søndag fikk Sildelaget innmeldt to fangster til oppmaling.

Lodda har størrelsesmessig vært liten, og av ukens kvantum har hele 10 700 tonn blitt anvendt til mel/olje. Prisene for disse fangster lå fra kr 1,45 for levering i nord, til kr 1,97 som høyeste pris der båtene har tatt utbud helt til Danmark. Til konsum har prisene lagt i området kr 1,81 – 1,87.

Flåten har i helgen spredd seg, og fisket lodde fra nord av Ingøydjupet i vest, til langt inn i russisk sone øst av Skolpen-banken. Lodda er relativ liten fra alle fiskefelt, og konsumkjøperne melder om laber interesse for de størrelsene en nå fisker på (samfengt 43-48 stk/kg).

For øyeblikket er rundt 30 fartøy på, eller på vei til loddefeltet i nord. Dersom en ikke finner større lodde vil flere av disse fiske til oppmaling.

Kolmule

Flere båter satte kursen mot vest og Sildelaget har hatt 13 fartøy med totalt 11 600 tonn innmeldt sist uke. Kolmula er fisket utenfor Irland i området vest av den kjente fiskebanken «Porcuepine-banken». Fiskerne melder om gode registreringer av kolmule, og fisket sist uke har foregått i et uvanlig vindstille Atlanterhav til å være på denne tiden av året.

Alle fangstene er omsatt til konsum, hovedsakelig til kjøpere i Killybegs. Men også kjøpere i Peterhead (Skottland) og Egersund har kjøpt fangster. Kvaliteten har, etter årstiden tatt i betraktning, vært meget god ifølge kjøperne.

Auksjonsprisene har lagt på fra vel kr 2,50 til litt over kr 3 for best betalte fangst. Markedet for kolmule til konsum meldes å være rimelig godt.

Sildelaget forventer også i kommende uke aktivitet i dette fiske. Noen er ferdige med sin kvote i EU sonen, mens nye båter setter kursen mot vest. Og forhåpentligvis så finner en kolmule også i internasjonalt farvann.

Makrell/Hestmakrell

Det har ikke vært landinger fra utenlandske makrellbåter i uke 6. For hestmakrell har Sildelaget fått innmeldt to fangster med totalt 410 tonn, tatt nordvest av Hebridene. Prisene på disse fangstene havnet rundt 8 kr.